Leipe Leo

Leipe Leo, directeur van de Haagse Bordeauxrode Branche, tevens groothandelaar in nieuw en oud goud ( foto 1) en druk doende met het opzetten van zijn derde bedrijfstak: Healing Hennep, voor rechtstreekse levering aan apothekers. (Zoekt nog steeds lege loodsen….)
Op originele wijze mengt deze Haagse zakenman zich onder uw gasten. Hij telefoneert dat het een lieve lust is. Van mooie dames die vinden dat ze in hun huidige werkkring te weinig verdienen maakt hij alvast een fotootje voor in zijn persoonlijk archief ( foto 2) Mochten ze belangstelling hebben om in Den Haag het viervoudige te verdienen dan kunnen ze vrijblijvend contact met hem opnemen.
Menig gast zal op het verkeerde been gezet worden. Is dit nu theater of is dit werkelijkheid. Leipe Leo balanceert als geen ander op deze grens.

Leipe Leo kan ingezet worden als tafelanimator op feesten en partijen, het op een ludieke manier aan elkaar praten van programmaonderdelen, bij een bruiloft kan hij de bruidegom confronteren met een wel erg kleurrijk verleden en tot slot is Leipe Leo zeer geschikt voor straattheater.

© 2013