De Mimespeler

De mimespeler kan fungeren als "living statue". Bij een beurs kan hij de aandacht op uw product vergroten. Bij een entreeact kan hij als standbeeld neergezet worden die op het allerlaatste moment de gasten toch nog non-verbaal vriendelijk welkom heet.
Ook kan de mimespeler als ober neergezet worden die van tijd tot tijd in de "freeze" schiet zodat uw gasten niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Altijd een ludieke manier van tafelanimatie.

© 2013